Project Description

قسم هندسة تقنيات الاتصلات

یعد إختصاص ھندســـة الاتصالات من الاختصاصات الحــــدیثة والحــــیویة في التكنولوجیا المعاصرة إذ تھیئ الخریج للعمل في مختلف محاور الاتصالات ضمن شركات الھاتف النقـال او خدمات الشبـكة الدولیة للمعلومات أو مھندس شبـكات في تصمیم وبــناء وإدامة العمل في مراكز المعلومات في مؤسسات القطاعین العام والخاص كافة من خلال منھــاج دراسـي شـامل ومكثف

مهام القسم :

1-     تعلیم الطلبة الدارسین في القسم على التقنیات المطلوبة في جمیع مجالات أنظمة الاتصالات الحدیثة وتطبيقاتها العلمیة والمیدانیة في دوائر الدولة .

2-    تأهيل خریجین قادرین على العمل في دوائر الدولة والقطاع الخاص ككادر هندسي متخصص بكفاءة وفعالیة

3-    الاسهام بتقدیم مستوى متقدم من الخبرة ذات علاقة بإعمال وأنشطة المؤسسات وتودي إلى الإیفاء بحاجتها من الموارد البشریة بما یحقق نجاحها وتطويرها واستمرارها .

الرسالة :

توسیع قاعدة التعلیم وتطبیقاتھا الحدیثة في مجال الاتصالات المعلوماتیة والاتصالات عبر كلا من الشبكة الدولیة والأجھزة      الخلوی وجمیع  أنظمة الاتصالات المتطورة بالشكل الذي یلبي حاجة المؤسسات سواء العائدة إلى الدولة أو القطاع الخاص من خلال تعلیم وتدریب وتأھیل المدخلات من الموارد البشریة(الطلبة) وجعلھا قادرة على التعامل مع التقنیات الحدیثة والعمل في المؤسسات المختلفة بكفاءة وفاعلیة بما یخدم مسیرة بلدنا العزیز.

Download : Lessons_by_units

Teachers Information

EMERSON BURNS
EMERSON BURNSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
LEE MILLER
LEE MILLERCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
PHOENIX MILLS
PHOENIX MILLSCourse Tutor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Join to more than 5000 student in our news letter